Takster april 2017

Taksterne reguleres årligt.

 

Psykiatriske samtaler

Indledende samtale: 2.000,-

Opfølgende psykiatriske samtaler: 1.500,-

 

Psykoterapi

Individuel psykoterapi (45min): 1.050,-

Individuel psykoterapi (2 x ugentligt): 1.500,-

Psykoanalyse (4 x ugentligt): efter aftale

 

Parterapi (60min): 1.600,-

(90min): 2.400,-

 

Gruppeterapi (90min): 600,-

 

Supervision

Supervision individuelt (60min): 1.000,-

Supervision i gruppe per time: 1.957,-

 

Øvrige ydelser

Telefon- og e-mailkonsultation: kr 250,- per påbegyndt 5 min

 

Konsulentydelser per time: 2.000.-

 

Undervisning, kurser mv efter aftale

 

Hjemmebesøg efter aftale, der tillægges betaling for kørsel.

 

Erklæringer betales som udgangspunkt af rekvirent.

 

Speciallægeerklæring efter aftale.

 

 

Ydelser ved klinikpersonale:

Samtaler med psykoedukativt, støttende indhold: 700,-

Gruppeaktivitet (120min), støttende & psykoedukativt: 700,-  

Overenskomsten anfører: ‘Såfremt en gruppe 1-sikret patient møder til behandling hos en speciallæge med henvisning og efter at være gjort bekendt med reglerne om behandling uden egenbetaling og mulighederne for at benytte sig af udredningsretten og den differentierede behandlingsret samt det udvidede frie sygehusvalg, insisterer på at være egenbetaler, skal patienten skriftligt erklære sig indforstået med at betale, inden behandlin- gen iværksættes. Regionen skal ved forespørgsel kunne få kopi af patientens underskrevne erklæring, hvorved der sikres indsigt i, at oplysningspligten over for patienten er opfyldt, og at patienten har erklæret sig indforstået med selv at betale for behandlingen.