Mange, som arbejder i behandlerprofessioner, oplever en belastning i arbejdet og et behov for en bedre forståelse af sig selv i relation til andre. Dette kan ofte være baggrunden for at søge egenterapi og kan føre videre ind i en psykoterapeutisk uddannelse.