Om individuel behandling

Nogen gange er det tilstrækkeligt med 1-2 samtaler for at vurdere en sag eller finde en løsning på et problem; men oftest er det nødvendigt med et længere forløb.

 

Du kan kontakte klinikken per telefon eller e-mail, når der foreligger en henvisning fra din egen læge.

Tove Mathiesen vil finde tid for 1-2 indledende samtaler, hvorefter I sammen aftaler det videre forløb. Pårørende er velkomne til at deltage i disse samtaler.

 

Det kan være nødvendigt med flere udredende samtaler for at kunne stille en endelig diagnose og anbefale en behandling.

 

Der kan være tale om en begyndende psykisk lidelse eller opblussen i en kendt lidelse, som kræver påbegyndelse af medicinsk behandling, hvor samtalerne primært vil dreje sig om mediciens virkninger og bivirkninger.

Det tager oftest måneder at indstille medicin, og i nogle af de lange forløb er den primære kontakt til én af klinikkens sygeplejefaglige medarbejdere med støttende samtaler, hvor pårørende også kan deltage.

 

Der kan aftales et psykoedukativt forløb, hvor samtalerne drejer som om, hvordan man lever med en psykisk lidelse og i mindre grad om den medicinske behandling. Her er pårørende velkomne til at deltage

Disse samtaler varetages ofte af klinikkens medarbejdere og nogen gange – med fordel – i en gruppe.

 

Der kan aftales et psykoterapeutisk forløb. Det vil typisk være én gang ugentligt på et fastsat tidspunkt og strække sig over længere tid.

Kontakt klinikken