Om gruppebehandling

I gruppebehandling sidder flere sammen, hvor relationer udvikles og gennem samtalen opstår
der med tiden en bedre forståelse af de andres og ens egne reaktioner i mellemmenneskelige forhold.

En gruppe består af 5-12 medlemmer og 1-2 gruppeterapeuter. Gruppen mødes 1-2 gange om ugen af 1,5 times varighed (90 min.).

Det kan være den samme gruppe, der mødes over et kortre forløb, hvor deltagerne på forhånd har valgt et fælles fokus f.eks. tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket ofte kan hjælpe til løsning af en afgrænset problematik.

En anden mulighed er at deltage i en gruppe i et længere forløb – ofte over flere år – hvor der er mulighed for at arbejde med mere omfattende personligheds- og livsproblematikker.

Kontakt klinikken