Samtalebehandling finder sted gennem et møde mellem behandler og patient i en gruppe, som par eller individuelt. Indholdet i samtalen bestemmes af deltagerne og kan rette sig mod en konkret problematik. Samtalen kan være mere åben, præget af frie associationer og med ønsket om at opnå større fælles forståelse af problemer.