Seminarer i Supervision

Liselund, Slagelse den 2. – 4. november 2017, 1. – 3. februar og 15. – 17. marts 2018

Selskab for Samtale og Supervision i Almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelse af nye deltagere på supervisorseminarerne

Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af kolleger inkl. læger i fase 3 af speciallægeuddannelsen. Seminarerne tager udgangspunkt i psykodynamisk tænkning og analytisk supervision, der styrker lægens resiliens, dvs. lægens ukuelighed, åndelige elasticitet og kreativitet – ikke kun undgåelse af stress og udbrændthed. Hvert seminar har en tematisk overskrift, og litteratur (20-40 sider) bliver udsendt til gennemlæsning før hvert seminar. På seminaret vil der være korte teoretiske oplæg, supervision af supervision i smågrupper og supervi- sion i ’fishbowl’. Deltagerne skiftes til at bringe materiale til supervision og skiftes til at supervisere; det kan være mundtlig fremstilling, båndede samtaler eller videooptagelser. Der er tid til fordybelse, og der vil kunne forekomme indslag af humor. En gang årligt inviteres en international gæ- stelærer. I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt netværk. Ved afslutningen af seminarerne udleveres bevis for gennemførelse med beskrivelse af indholdet og omfanget af seminarerne. Opnåelse af bevis forudsætter 85 % aktiv tilstedevæ- relse i forløbet. Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

 

Målgruppe: Praktiserende læger med mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og med mindst 5 års erfaring fra egen praksis. Det forventes, at deltagerne i løbet af seminarerne bringer materiale til supervision.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med 3 internatkurser per år (november, februar og april), i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Overlæge, speciallæge i psykiatri Tove Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen og speciallæge i almen medicin Jørgen Strøbech. Gæstelærer på seminaret 15-17/3 2018: Overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus, dipl. gruppeanalytiker Peter Ramsing.

Tid: 2-4/11 2017, 1-3/2 og 15-17/3 2018.

Sted: Liselund, Slagelse.

Pris per seminar inkl. overnatning og forplejning: For medlemmer af selskabet: 10.800 kr. For ikke-medlemmer 12.300 kr. Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

 

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henven- delse til Jørgen Strøbech på e-mail: stroebech@dadlnet.dk.
Tilmelding: I år kan der optages 9 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 1.11.2017 på e-mail til tove.mathiesen@dadlnet.dk